Vejledning for rensning af gulvafløb i badeværelse

Afløb i Ellemarken

Det nye gulvafløb der er monteret på badeværelset indeholder en skål, der opsamler hår og snavs!

Du skal jævnligt rense denne skål for hår og snavs, for at vandet kan løbe frit ud af gulvafløbet.

Sådan renser du dit gulafløb:

  1. Roset på risten trækkes op.
  2. Træk dobbeltmuffen lidt op, således at det korte rør kan fjernes.
  3. Fjern risten. Der kan evt. være 2 skruer i hjørnet af risten, der først skal skrues af.
  4. Løft skålen ud af gulvafløbet, og rengør den for hår og snavs.
  5. Sæt skålen tilbage og sæt rist og rør på igen.
  6. Husk at åbne for vandet i håndvasken, så skålen fyldes med vand igen.

Gode råd til vedligehold af dit afløb i din bolig.

Vedligehold/rens gulvafløb en gang om måneden, for at undgå lugt fra afløbet, det er lejer selv der skal søger for at rense afløbet.

Det gælder primært afløb, der benyttes hyppigt, fx i badeværelse og bryggers, eller hvis der er koblet en vaskemaskine til afløbet.

Gulvafløb kan være skyld i ubehagelige lugtgener. Lugtgenerne kommer fra bakterier, som lever af hår-, skæg- og sæberester, der sætter sig i afløbet eller i de ledninger, der fører hen til afløbet.

Med en månedlig rensning af afløbene minimerer du risikoen for både dårlig lugt og tilstopninger.

Du skal gøre følgende:

1.                         Fjern risten, risten er sandsynligvis fastgjort med skruer, som du skal skrue af, inden du kan få adgang til afløbet.

2.                         Tag afløbsskålen op, rens den, og spul med vand, eventuelle hårrester fjernes med fingrene og smides i skraldespanden – ikke toilettet. Det er en god idé at have gummihandsker på.

3.                         Rens afløbet med vand og sæbe, og brug en børste til at skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser så langt ned i afløbet som muligt. Tag evt. brusehovedet af bruseslangen og spul.

4.                         Rens vandlåsen på samme måde som afløbet. Vandlåsen er som regel placeret maksimalt 50 cm under gulvet og kan renses fra gulvet.

Indbygget vandlås:

Er vandlåsen i stedet indbygget, skal den tages op og renses. Der findes flere forskellige typer indbygningsvandlåse. Nogle er spændt fast med skruer, mens andre er monteret i afløbsskålen med gummiringe. Du kan blive nødt til at udskifte gummiringene, hvis den er skadet for at få vandlåsen tæt igen og undgå lugtgener. De nye gummiringe skal ejendomskontoret købe og montere.

5.                         Slut af med at hælde meget varmt vand i afløbet, inden du monterer risten.

6.                         Du kan hvis du er bortrejst fra dit lejemål i mere end 2 uger, hælde en smule madolie i gulvafløbet inden du rejer, så fordamper vandet ikke mens du er bortrejst.

Med venlig hilsen DAB. Jesper Witt