Drift

Sko og andre effekter på opgangen er ikke tilladt

Ifølge beredskabsstyrelsen bestemmelser vedrørende flugtveje i forbindelse med brand, må der aldrig henstilles noget andet end en dørmåtte i opgangen,

Det er altså ikke tilladt at have sko, støvler og andet fodtøj stående foran sin hoveddør. Det gælder også barnevogne, klapvogne, planter og blomster, rollator, legetøj osv.

Vi ser desværre også at enkelte beboere stiller deres skraldepose ud på opgangen. Det er selvfølgelig ikke tilladt og vi beder om at den adfærd ophører med det samme.

Tilstandsrapport

Ellemarken er ved at få udarbejdet en tilstandsrapport

Rapporten skal bruges i forbindelse med planlægning og budgettering og vil være til stor hjælp for bestyrelsens og DAB´s arbejde og planlægning fremadrettet.

Det er Ellemarkens driftschef Jesper Witt som er i fuld gang med at opmåle og registrere Ellemarkens almene tilstand.

Jesper var her torsdag den 20. august og igen den 21. og 25. august.

Utæt fjernvarmerør

Der blev i denne weekend 8-9 aug. fundet et hul i et fjernvarmerør, som ligger gravet ned bag blok A3 på Gymnasievej.
Skaden er nu repareret og der er sat et nyt stykke rør på. Hullet vil blive dækket til når det nye stykke rør er blevet varme-isoleret i uge 33-34

Her kan man se lidt af al det vand, der trængte op af jorden pga hullet i røret.
Røret graves frit så det kan svejses. Der skal graves ca. 3 meter ned i jorden.
Her er smedene i gang med at reparer det utætte fjernvarmerør.

Pas på os og hinanden

DAB opfordrer til, at beboerne passer godt på sig selv, hinanden, og medarbejderne på ejendomskontoret.

Er du netop vendt hjem fra et af de ferieområder, udenrigsministeriets rejsevejledninger ifm. COVID-19 har markeret orange, beder vi dig blive testet negativ for Covid-19, før du henvender dig på ejendomskontoret.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret på telefon 56635821 eller på e-mail ejendomskontoret@ellemarken.dk

Lukket for det varme vand

Vi har været nødt til akut at lukke ned for det varme vand i Ellemarken

Da vi har haft en større lækage på det varme vand i Ellemarken, har vi været nødsaget til at lukke ned, mens teknikere forsøger at finde ud af hvor problemet er.

Vi regner med at det varme vand er tilbage igen senest kl. 15.00.

Mvh Ejendomskontoret

Nye åbningstider på ejendomskontoret

Fra mandag den 13. juli 2020
gælder disse åbningstider og telefontider

Personlig henvendelse:

Mandag   kl. 17:00 – 19:00

Tirsdag     kl. 8:00 – 9:00

Torsdag    Kl. 8:00 – 9:00 + 14:00 – 15:00

Telefonisk henvendelse:

Mandag   Kl. 8:00 – 10:00

Tirsdag     Kl. 9:00 – 10:00

Onsdag    Kl. 8:00 – 10:00

Torsdag    Kl. 9:00 – 10:00

Fredag      kl. 8:00 – 10:00