Drift

Pas på os og hinanden

DAB opfordrer til, at beboerne passer godt på sig selv, hinanden, og medarbejderne på ejendomskontoret.

Er du netop vendt hjem fra et af de ferieområder, udenrigsministeriets rejsevejledninger ifm. COVID-19 har markeret orange, beder vi dig blive testet negativ for Covid-19, før du henvender dig på ejendomskontoret.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret på telefon 56635821 eller på e-mail ejendomskontoret@ellemarken.dk

Lukket for det varme vand

Vi har været nødt til akut at lukke ned for det varme vand i Ellemarken

Da vi har haft en større lækage på det varme vand i Ellemarken, har vi været nødsaget til at lukke ned, mens teknikere forsøger at finde ud af hvor problemet er.

Vi regner med at det varme vand er tilbage igen senest kl. 15.00.

Mvh Ejendomskontoret

Nye åbningstider på ejendomskontoret

Fra mandag den 13. juli 2020
gælder disse åbningstider og telefontider

Personlig henvendelse:

Mandag   kl. 17:00 – 19:00

Tirsdag     kl. 8:00 – 9:00

Torsdag    Kl. 8:00 – 9:00 + 14:00 – 15:00

Telefonisk henvendelse:

Mandag   Kl. 8:00 – 10:00

Tirsdag     Kl. 9:00 – 10:00

Onsdag    Kl. 8:00 – 10:00

Torsdag    Kl. 9:00 – 10:00

Fredag      kl. 8:00 – 10:00

Nye bænke

Så er vi i gang med at opsætte nye bænke i Ellemarken.
Der er indkøbt 20 stk. nye “københavnerbænke” og de skal erstatte de gamle blå træbænke, der ikke kunne mere. Bænkene vil blive opsat på Parkvej, i alléen mellem blokkene, og i perculaen.

De nye bænke ankommer og inspiceres for fejl og mangler, inden de monteres i området.
Der graves nye huller til betonbefæstningen som bænkene monteres på.
Så er den første bænk ved at sat i jorden.
Værsgo’ at sidde ned og hvil benene 🙂

Sidste nyt om hvor mange man må være i selskabslokalerne

BL skriver den 14. juni, at forsamlingsforbuddet igen er ændret. Når det er private lukkede selskaber, hvor der kun deltager personer, der kender hinanden og ikke lukker andre ind, så må vi gerne leje selskabslokalerne ud til det normale antal personer, som lokalet er godkendt til. Og med det normale lukke tidspunkt.

Nyt fra BL 14. juni 2020 om selskabslokaler

Oprettet: 15 jun. 2020Nyt info om selskabslokaler

Nyt fra BL 14. juni 2020 om selskabslokaler
BL skriver den 14. juni, at forsamlingsforbuddet igen er ændret. Når det er private lukkede selskaber, hvor der kun deltager personer, der kender hinanden og ikke lukker andre ind, så må vi gerne leje selskabslokalerne ud til det normale antal personer, som lokalet er godkendt til. Og med det normale lukke tidspunkt.
 
Ikke længere forskel på om ”profession” eller alment selskabslokale
Selv vi ikke er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer, så må vi nu godt leje selskabslokalerne ud til lukkede private fester.

Forskel åbne og lukkede arrangementer
Altså der hvor vi nu gerne må leje selskabslokalet ud, uden at sætte maksimum i forhold til m2 eller forsamlingsforbuddet, er de lukkede private ”familiefester”. Det kunne være konfirmationen, brylluppet o.l.

Hvis det er åbne arrangementer, så gælder fortsat højst én person pr. 4 m2 gulv-areal, og hvis det er fortrinsvis siddende deltagere, så er det tilladt med én person pr. 2 m2 gulvareal. Det er f.eks. afdelingens beboerfest, afdelingsmøde, frivillige aktiviteter.

Hvis siddende og plads nok
Hvis siddende deltagere, så kan vi nøjes med at opfylde krav om 1 m fra næsetip til næsetip og nøjes med 2m2 pr. person. Og så gælder der ikke et maksimum på 50 personer (forudsat lokalet er stort nok).

Kvadratmeter skal fortsat opgøres og bruges
Kvadratmeterne har fortsat betydning ved de åbne arrangementer. Når du opmåler, er det gulvareal fra væg til væg uden hensyn til eventuel inventar i rummet. Og du skal medregne alle de rum/alt det areal, der stilles til rådighed i ”selskabslokalet”. Det vil sige, at køkken, toiletter, gang, forrum, garderobe også tæller med i m2.

Hvis det er deltager, der skal danse, udøve en aktivitet eller lignende, så skal selskabslokalets kvadratmeter deles med 4 for at få det maksimale tilladte antal personer. Hvis du dividerer med 2 og så har du det antal personer, lokalet må bruges til, hvis deltagerne fortrinsvis sidder ned.

Husk hygiejnen
Du skal sikre, at der er håndsprit eller vask og sæbe og engangshåndklæder. Og der skal planlægges med hensyn til rengøring fra afdelingens side og/eller det skal pålægges den, der lejer lokalet.

Genåbning af selskabslokalerne

Fra på mandag den 15. juni fra kl. 8.00 kan man igen booke selskabslokalerne ved personlig henvendelse på ejendomskontoret.

Vær opmærksom på, at der er ændringer i den forbindelse:
Der skal underskrives på, at man som lejer, er fuldt ud klar over, at der i:

Det lille selskabslokale kun må være max. 19 personer

Det store selskabslokale kun må være max. 31 personer

Sker der ændringer i restriktionerne, vil reglerne blive opdateret.

Affalds sortering

Konsekvensen af forkert sortering vil kunne udløse en huslejestigning, da det bliver dyrere at få affaldet afhentet.

Vi har seriøse udfordringer i Ellemarken med hensyn til vores metal affalds sortering.

Dette er en metal container

Som det er tydeligt at se på billedet så er der ikke kun metal i denne container.

Dette er noget som kan koste Ellemarken mange penge.

Konsekvensen af forkert sortering vil kunne udløse en huslejestigning, da det bliver dyrere at få affaldet afhentet.