Affald og sortering

Alt affald skal sorteres, og det skal være i følgende kategorier:

Restaffald – bio/mad – plastik -pap – papir – glas – batterier

Dette affald sorteres i vore miljøhuse, som er placeret foran opgangene. Der må ikke smides affald ved siden af containerne eller sættes storskrald!

Meget af vores affald kan genbruges, så derfor er det vigtigt at det bliver sorteret korrekt. Hvis affaldet bliver sorteret forkert eller blandet sammen, bliver det kasseret som genbrug og kørt til forbrændning med efterfølgende ekstra udgifter for Ellemarken.

RESTAFFALD

Gråt affald skal af hygiejniske grunde i plastikposer. Sørg for ikke at overfylde posen og husk at slå en knude på posen. Smid posen ud forsigtigt, så der ikke går hul på den og væsker og rester løber ud i containeren.

Slå knude på din skraldepose!

Restaffald er:
Mælke- og juicekartoner, pizzabakker,
emballage med madrester, fedtet og snavset papir og pap,
bleer, bind, støvsugerposer.


PAP

Al pap til genbrug skal være rent. Alle papkasser skal slås sammen så de fylder mindst muligt. Der må IKKE komme flamingo, mælkekartoner juicekartoner, pizzabakker eller bobbelplastik i papcontaineren.

Pap til genbrug er:
Emballagepap, bølgepap, karton, skotøjsæsker o.lign paptyper.


PAPIR

Sorteret papir til genbrug skal være rent og tørt og ikke i poser.

Papir til genbrug er:
Aviser, reklamer, ugeblade/magasiner, brevpapir, kontorpapir, kuverter.


GLAS

Sorteret glas skal ikke i poser. Glas og flasker skal være tømte og skyllet for at kunne blive genbrugt. Ildfaste fade, porcelæn, vinduesglas samt krystalglas og spejle må ikke komme i glasbeholderen. Det skal afleveres som storskrald.

Glas til genbrug er:
Glasflasker, vinflasker, emballageglas, konservesglas, syltetøjsglas, drikkeglas.


BATTERIER

Alle typer småbatterier må puttes i batterikassen.
Kan batteriet ikke komme i gennem sprækken i kassen, er det for stort og skal afleveres som storskrald.

STORSKRALD
Storskrald skal afleveres på miljøstationen på Parkvej i åbningstiden.
torsdag kl. 16.00 – 19.00
søndag kl. 11.00 – 14.00.
Ved evt. flytning kan andet tidspunkt aftales med ejendomskontoret.
Læs mere her

Ellemarken - affald