Selskabslokaler

Ellemarkens selskabslokaler

Vi har 2 selskabslokaler vi udlejer.

Udlejning af selskabslokaler er kun for beboere i Ellemarken.
Al udlejning foregår ved personlig henvendelse på ejendomskontoret i åbningstiden. Der kan ikke reserveres lokaler over telefonen, da en aftale først er bindende ved personlig underskift. Leje af lokaler foregår efter princippet ”først til mølle”. Lejer skal have adresse i Ellemarken og være fyldt 18 år.
Medbring personlig ID (sygesikring)

Afhentning af nøgler til lokalerne foregår i kontorets åbningstid. Betalingen af depositum og leje foregår ved at DAB sender girokort med beløb og indbetalingsfrist. Depositummet skal betales senest 14 dage efter reservering af lokalet og lejen skal betales senest 1 måned før lejedatoen.

Er leje og depositum ikke indbetalt rettidigt – annulleres udlejningen.

Efter udlejningen sender DAB en check med depositum, minus evt. mangler af service eller for ekstra rengøring af lokalerne.

Selskabslokalerne kan ikke lejes den 24. december og den 31. december.

Beboere der fylder rundt 60, 65, 70, 75, 80…osv… år, eller holder
sølv / guldbryllup, kan få den første dags leje gratis.
Beboeren skal ved henvendelse på ejendomskontoret fremvise dokumentation(kørekort/sygesikring) på, at vedkommende fylder rundt år, samt vielsesattest ved sølv- og guldbryllup.

Ved begravelse af beboere i Ellemarken kan man ligeledes låne/leje lokalerne. Den første udlejningsdag gratis ved fremvisning af dødsattest.

Det store selskabslokale

Det store lokale er i Ellehuset, Parkvej 128 og har plads til 110 siddende gæster.

Ved leje af det store selskabslokale i Ellehuset, kan beboeren også leje caféen med – dog kan caféen ikke udlejes separat. Caféen er området med borde, stole og bardisk foran selskabslokalet i indgangspartiet. Caféen kan kun lejes fredag, lørdag, søndag og helligdage.

Priser
Det store selskabslokale.
Depositum: 1000 kr.
Leje for 1. dag: 2000 kr.
Tillæg for leje af café: 200 kr.
Efterfølgende dage: 500 kr.

Det lille selskabslokale

Det lille lokale ved siden af Meny, Parkvej 28 med plads til 60 siddende gæster.

Priser
Det lille selskabslokale.
Depositum: 500 kr.
Leje for 1. dag: 750 kr.
Efterfølgende dage: 250 kr.