Miljøpladsen

Miljøpladsen på Parkvej
Åbningstider:
Torsdag kl. 16 til kl. 19
Søndag kl 11 til kl. 14
Miljøpladsen er kun for Ellemarkens beboere, husk ID på forlangende!


Vi modtager: småt brændbart, ikke brændbart, jern & metal, dæk og slanger, malingrester og husholdningskemikalier, elektronik, TV og PC skærme, lyskilder, småbatterier.

Vi modtager ikke: Medicinrester, giftigt affald, trykflasker, blybatterier, eksplosiver.

Man kan gratis låne en trækvogn til at transportere sit storskrald.
Der er 2 store og 4 små trækvogne til rådighed. Husk ID ved lån af trækvogne

Du kan få udleveret bioposer til madaffald i åbningstiden.

Se miljøpladsen på Google streetview

DET ER IKKE TILLADT AT HENSTILLE STORSKRALD I ELLEMARKEN.