Nyt affaldssystem i Ellemarken

De nye skralde-øer er nu klar til at blive taget i brug.
Ved hvert indkast er der skrevet hvilken type affald der skal i.
Er man i tvivl om sorteringen, så læs den folder vi har omdelt til alle lejemål ang. affaldssortering.