Så kommer der nye låse i kælderdørene.

Arbejdet med udskiftning af låsene ned til kælderen er nu i gang.
Det forventes afsluttet i uge 31.

Det er nøglen med den blå farve, der fremover skal bruges for at låse kælderdøren op.