Regler for brug af grill


Nu kommer sommeren og det kan være fristende at starte grillen op.

MEN HUSK AT VISE HENSYN OG OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER
I HENHOLD TIL ELLEMARKENS ORDENSREGLEMENT.

Der står følgende i ordensreglementet:

Der må ikke benyttes grill på altanerne, eller grønsværen ud for altanerne,
da det kan medføre lugt og røggener for naboerne!

Vi henviser til fælles arealerne mellem blokkene, når der skal grilles.
Husk ikke at sætte engangsgrillen direkte på græsset, så græsset bliver brændt.

Ryd op efter dig selv og tøm IKKE aske og gløder op i skraldespandene.