Udskiftning af sand i sandkasserne.

Al sand bliver gravet ud og der kommer nyt frisk sand i .
Der er ialt 22 sandkasser foran blokkene i Ellemarken.
Sandkasserne vil være spærret af indtil det nye sand er lagt i. Det vil ske i løbet af uge 37-38.