Utæt fjernvarmerør

Der blev i denne weekend 8-9 aug. fundet et hul i et fjernvarmerør, som ligger gravet ned bag blok A3 på Gymnasievej.
Skaden er nu repareret og der er sat et nyt stykke rør på. Hullet vil blive dækket til når det nye stykke rør er blevet varme-isoleret i uge 33-34

Her kan man se lidt af al det vand, der trængte op af jorden pga hullet i røret.
Røret graves frit så det kan svejses. Der skal graves ca. 3 meter ned i jorden.
Her er smedene i gang med at reparer det utætte fjernvarmerør.