Nye bænke

Så er vi i gang med at opsætte nye bænke i Ellemarken.
Der er indkøbt 20 stk. nye “københavnerbænke” og de skal erstatte de gamle blå træbænke, der ikke kunne mere. Bænkene vil blive opsat på Parkvej, i alléen mellem blokkene, og i perculaen.

De nye bænke ankommer og inspiceres for fejl og mangler, inden de monteres i området.
Der graves nye huller til betonbefæstningen som bænkene monteres på.
Så er den første bænk ved at sat i jorden.
Værsgo’ at sidde ned og hvil benene 🙂