Standerhejsning

De nye “Ellemarken” standere er nu sat op i flagstængerne.
De sidder på hver anden flagstang, og på de andre flagstænger har vi hejst almindelige Dannebrogsvimpler op. De vil være opsat frem mod jul, hvor vi skifter til julebelysning.

Så er standeren hejst.