Nye skraldemænd

Fra d. 11. maj overtog Køge kommune al tømning af affald i Ellemarken.
Det sker som et led i den nye affaldsordning med mere sortering og flere fraktioner. Fremover vil det være lidt større skraldevogne, der kommer og tømmer affaldet. Vis venligst hensyn og hold afstand når de arbejder.

Her er det skraldevognen fra ETK.
Her tømmes glas og flaskecontaineren.